STM WI/FI

. Svaka sonda sadrži tri ili više mernih senzora

Do sada su se svi imaoci podnih skladišta suočavali sa problemom očitavanja temperature robe. Podna skladišta su objekti sa specifičnim načinom punjenja i pražnjenja, pa u njih, najčešće, nije moguće ugraditi stacionarni sistem za merenje temperature robe. Zbog ovog smo pre par godina konstruisali prenosni merač temperature robe (TKP-2 sa US-1), koji je naišao na dobar odziv kod naših potrošača. Pokazao se odlično kod manjih objekata. Za veće objekte je potrebno previše vremena za upotrebu ovog merila na svakodnevnoj bazi.
Zbog svega gore navedenog smo spremili novo merilo koje se sastoji od sondi koje se zabadaju u robu nakon punjenja podnog skladišta. Komunikacija između sondi i razvodnog ormana za očitavanje temperatura se ostvaruje bežičnim putem. Ovako koncipiran sistem omogućuje korisniku da nakon punjenja postavi sonde i da ih ukloni pre samog pražnjenja objekta. Tokom ostatka procesa eksploatacije nema potrebe za dodatnom manipulacijom elementima sistema.

Izmerene temperature se očitavaju na displeju na razvodnom ormanu,
a postoji i mogućnost povezivanja sa računarom.

Sama sonda je izrađena od savitljive cevi od nerđajućeg čelika. Savitljivost cevi omogućuje laku manipulaciju i u objektima sa niskim krovom. Standardna dužina sondi je 6m, mada je moguća i izrada drugih dužina sondi po upitu. Svaka sonda sadrži tri ili više mernih senzora.
Sonda se napaja baterijom koja je predviđena za rad u eksplozinim sredinama poput skladišta za zrnastu robu. Rok trajanja baterije je do 5 godina.
Izmerene temperature se očitavaju na displeju na razvodnom ormanu, a postoji i mogućnost povezivanja sa računarom.
Bežični sistem Silotermometar STM WiFi je digitalni sistem velikog kapaciteta za merenje i nadzor temperatura u boksovima PODNIH SKLADIŠTA uljarica i žitarica.

  • Termometrijske sonde poseduju bežične transmitere sa baterijskim napajanjem
  • Radni vek baterija do 5 godina
  • Digitalni merni senzori
  • Prijemnici bežičnog signala povezani serijskom komunikacijom RS 485
  • Proširenje kapaciteta ne traži kupovinu nove opreme u komandi već samo bežičnih sondi
  • Jedinstven softver za praćenje temperatura
  • Jednostavna instalacija i jednostavno rukovanje