USLUGE

Servis

 

Tokom dosadašnjeg rada stekli smo reputaciju da servise vršimo brzo i pouzdano. Na zahteve korisnika se odazivamo u što kraćem roku. Za hitne slučajeve servis vršimo u roku od jednog radnog dana.
Pored servisa naših silotermometara (STM-1, STM-1.2 i STM3) uspešno vršimo i popravku merila drugih proizvođača.

Provera ispravnosti i tačnosti (baždarenje)

 

Po zakonu o zaštiti od požara (Sl.Glasnik 111/90 I 20/2015) obavezna je redovna provera ispravnosti silotermometra. Proverom ispravnosti i tačnosti silotermometra naše proizvodnje , kao i silotermometara drugih proizvođača, bavimo se već dugi niz godina. Nakon detaljne kontrole izdajemo izveštaj o obavljenom pregledu i ispravnosti - tačnosti merila. Izveštaj o ispravnosti merila se takođe zahteva pri kontroli HACCP standarda, prijemu robnih rezervi, kontroli poljoprivredne inspekcije, prilikom osiguranja robe i objekata od strane osiguravajuće kuće…

Naša tehnička služba kontaktirajte nas
E-mail: tehnikakomerc@neobee.net
Telefon: +381 21 467-056