SILOTERMOMETAR STM-3

koristi najmodernije digitalne senzore, što omogućuje preciznije merenje temperature i jeftiniju izradu.

Od trenutka kada smo proizveli prvi silotermometar, uvek smo težili boljem i modernijem. Uzimajući u obzir zahteve naših klijenata, uočene nedostatke
i pojavu novih tehnologija razvijali smo bolje i modernije merilo. Najnovija (treća) generacija silotermometra proizvodnje Tehnika Komerc je puštena na tržište 2015. godine,
Silotermometar STM-3 koristi najmodernije digitalne senzore, što omogućuje preciznije merenje temperature i jeftiniju izradu.
Većina gubitaka žitarica uzrokuju problemi sa uslovima očuvanja tokom faze skladištenja zrna.
Uštedite vreme i novac tako što ćete nadgledati i kontrolisati temperaturu žitarica pomoću mernog sistema koji je napravila Tehnika Komerc d.o.o.
Proverite kvalitetne kontrole potpunim kontrolisanjem
uskladištenih žitarica.
1 - WIFI SONDA
Sama sonda je izrađena od savitljive cevi od nerđajućeg čelika.
Savitljivost cevi omogućuje laku manipulaciju i u objektima sa niskim krovom.
2 - KAPACITIVNI NIVO PREKIDAČ
Sama sonda je izrađena od savitljive cevi od nerđajućeg čelika.
Savitljivost cevi omogućuje laku manipulaciju i u objektima sa niskim krovom

STM 3 se odlikuje velikom fleksibilnošću u pogledu broja priključenih mernih senzora,
jednostavnošću ugradnje i izrade instalacije, neosetljivošću na uticaj smetnji
elektromagnetske prirode, niskom cenom koštanja i jednostavnošću u radu.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE SILOMETRA STM-3
Temperaturni opseg:
-20ºC do 80ºC
Greška merenja:
+0,5ºC
Napajanje:
220V
Radni napon:
+5V
Prikaz rezultata:
displej na razvodnom ormanu
i/ili na računaru
Komunikacija
sa računarom:
RS-485 i RS-232, WiFi, ethernet
Max. broj mernih mesta
po termovešalici
12
Max. broj termovešalica za jedan razvodni orman:
24(12 mernih mesta)*
*Moguće je, pomoću računara, povezati više razvodnih ormana
u jedinstven merni sistem.
Moguće je preko interneta pratiti vrednosti izmerenih temperatura
Našim mernim sistemom štedite na:
 • električnoj energiji smanjenjem brojem eleviranja
 • električnu energiju uključivanjem samo određenih uređaja za ventilaciju i hlađenje skladištnog prostora gde je detektovan porast temperature
 • smanjen je broj fumigacija robe u skladištnom prostoru
 • ušteda na amortizaciji kako mašina tako i periferne opreme za izmeštanje robe pri povišenoj temperaturi(elevatori,transportni putevi...)
 • smanjeni troškovi održavanja i remonta mašina i opreme
  u skladištnim prostorima
 • smanjen lom zrna uskladištenog zrna…


Karakteristike silotermometra stm3:
 • termo vešalica od inox cevi i ima stepen zaštite IP66
 • sonda sa digitalnim senzorima za merenje temperature (1-13)
 • multiplekser je konfigurisan za kontrolu od 1 -24 digitalne merne sonde
 • objedinjeno više komponeti (mux, cpu, napajanje) u jednoj multiplekser ploči. Ovakva izvedba smanjuje rizik i troškove servisa
 • servis mernih sondi je moguć i u punim skladištnim prostorima
 • prikaz rezultata merenja na razvodnom ormanu i/ili računaru po zahtevu investitora(LAN,WiFi,RS485…)
 • jedinstven softwer sa lakim rukovanjem
 • merilo je lako proširivo-modularni sistem ugradnje(dogradnja novih silotermometara)