Prenosni merač temperature TKP

Sa ovim uređajem jedan operater provera temperaturu na više mesta.

Kroz dugu praksu proizvodnje silotermometara uočili smo da taj tip merila ne pokriva sve potrebe za merenjem temperature zrnaste i praškaste robe.
Naime, česti su slučajevi da se roba, na duže ili kraće vreme, skladišti u podnim skladištima, na otvorenom prostoru ili u specifičnim uslovima gde nije moguće ugraditi silotermometar. Došli smo do zaključka da je potrebno napraviti prenosni uređaj dužine nekoliko metara, kojim bi mogao upravljati samo jedan radnik.
Ovakvo rešenje omogućuje da jedan operater proveri temperaturu robe na više mesta u okviru jednog skladišta
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE TKP
Konstrukcija:
nerđajući čelik (inox)
Merna dužina:
2m / 3m
Br. senzora:
4 / 6
Napajanje:
2x9V
Prikaz podataka:
LCD lokalni displej
Prenosni merač temperature – TKP sastoji se od sledećih delova :


  • Kućišta sa mernom elektronikom, baterijom, displejom i ručkama
    za manipulisanje

  • Merne cevi sa senzorima, dužine od 2m ili 3m. Senzori se postavljaju na međusobnom razmaku od 50cm, tako da merilo može imati 4 merna
    mesta (2m) ili 6 mernih mesta (3m).

Zbog modularne konstrukcije izrade jednim kućištem sa mernom elektronikom (TKP-2)
se mogu očitavati temperature sa više ubodnih sondi pojedinačno.
Ovo daje mogućnost korisniku da postavi više stacionarnih ubodnih sondi i tako ostvari bolju pokrivenost robe.

Zbog svoje izrade od inox čelika merilo je pogodno za određivanje temperature širokog spektra materijala. Uređaj se izrađuje u dve varijante dužine od 2m i 3m. Po specijalnom zahtevu korisnika merna cev može biti izrađena i iz dva dela, a i dimenzije se mogu korigovati