Notice: Undefined index: action in /home1/tehnikak/public_html/wp-content/themes/Divi-child/functions.php on line 2

Notice: Undefined index: action in /home1/tehnikak/public_html/wp-content/themes/Divi-child/functions.php on line 7
Prenosni Merač Temperature TKP-2 - TehnikaKomerc

Prenosni merač temperature TKP-2

Sa ovim uređajem jedan operater provera temperaturu na više sondi

Kroz dugu praksu izgradnje silotermometara uočili smo da kod malih poljoprivrednih gazdinstava i malih skladišnih prostora nije moguće ugraditi fiksni sistem za merenje temperature zrnaste i praškaste robe. Naime, česti su slučajevi da se roba, duže ili kraće vreme, skladišti u podnim skladištima, na otvorenom prostoru ili u drugim uslovima gde nije moguće ugraditi silotermometar. Napravili smo prenosni uređaj dužine od nekoliko metara, kojim upravlja samo jedan radnik. Ovakvo rešenje omogućuje da jedan operater proveri temperaturu robe na više mesta u okviru jednog skladišta.
Prenosni merač je jednostavan za rukovanje. Kontrola temperature uskladištenog materijala se odvija brzo i lako.
Zbog svoje izrade od inox čelika merilo je pogodno za određivanje temperature širokog spektra materijala.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE TKP-2
Konstrukcija:
nerđajući čelik (inox)
Merna dužina:
3m (ili 2m)
Br. senzora:
4
Napajanje:
9V
Prikaz podataka:
LCD lokalni displej
Prenosni merač temperature - TKP sastoji se od sledećih delova :


  • TKP-2 - Kućišta sa mernom elektronikom, baterijom,
    displejom i ručkama za manipulisanje

  • Ubodna sonda (US-1) – cevi sa senzorima, dužine od 2m ili 3m. Merilo ima 4 senzora postavljena na međusobnom razmaku
    od 50cm (2m) ili 75cm (3m).

Zbog modularne konstrukcije izrade jednim kućištem sa mernom elektronikom (TKP-2)
se mogu očitavati temperature sa više ubodnih sondi pojedinačno.
Ovo daje mogućnost korisniku da postavi više stacionarnih ubodnih sondi i tako ostvari bolju pokrivenost robe.

UBODNA SONDA US-1

Zbog svoje izrade od inox čelika merilo je pogodno za određivanje temperature širokog spektra materijala.


Uređaj se izrađuje u dve varijante dužine od 2m i 3m. Po specijalnom zahtevu korisnika dimenzija merne cevi i broj senzora mogu se korigovati.