DELATNOSTI

Za više od dvadeset godina bavljenja navedenim delatnostima uspeli smo da postanemo
vodeći domaći proizvođač u oblasti metrologije u silosima i sušaram

Merenje temperature


U ovoj oblasti vršimo proizvodnju i ugradnju merila
temperature u :


 • silosima (silo ćelijama),
 • podnim skladištima,
 • sušarama
 • rashladnim komorama (hladnjače, klanice…) i
 • rezervoarima i bazenima za tečnost,
 • kao i izradu ručnih merača temperature zrnaste robe

Energetika


U oblasti energetike vršimo :


 • izradu razvodno upavljačkih ormana,
 • kompletne energetske radove i
 • isporuku, montažu i automatizaciju elektromotornih
 • pogona, komandnih pultova i komandnih ormana.

Merenje nivoa


Naša konstrukcija kapacitivnih nivo prekidača obezbeđuje:


 • njihovu realizaciju kao gornjih, donjih, vertikalnih i horizontalnih,
 • implementaciju u već postojeći sistem automatskog upravljanja,
 • mogućnost povezivanja svetlosne i zvučne signalizacije,
 • otpornost na uticaj spoljašnjih nečistoća i
 • primenu u prehrambenoj i industriji građevinskog materijala.

Automatika


Naša dosadašnja iskustva u ovoj oblasti obuhvataju :


 • nadzor i automatizaciju u mlinovima, silosima i pekarama,
 • povezivanje u sistem protočnih elektronskih vaga i vaga za uvrećavanje,
 • merenje i regulacija pomoću posebnih kontrolera sa prikazom na
  displeju (lokalno),
 • kompletno merenje i regulacija sa prikazom na udaljenom PC računaru,
 • distribuirani merni i regulacioni sistemi zasnovani na mikrokontrolerima,
 • složeni merno-regulacioni sistemi bazirani na PLC tehnologiji i
 • brojači vekni hleba i praćenje odvaga brašna prema pekarama
  i trećim licima.