KAPACITIVNI NIVO PREKIDAČ

Kapacitivne nivoprekidače sa sondom u obliku šipke moguće je ugraditi vertikalno ili horizontalno

PRIMENA
Kapacitivni nivoprekidači se instaliraju kao gornji i donji granični prekidači napunjenosti sudova, komora, ili ćelija sa zrnastom odnosno praškastom robom. Kako je signalna informacija od nivo-prekidača nezavisna od napona napajanja u direktnoj ili inverznoj logici, kapacitivne nivo-prekidače moguće je povezati u automatiku transportnog sistema ili proizvodnog procesa. Moguće je povezivanje svetlosne i zvučne signalizacije shodno potrebama tehnološkog procesa. Kućište sa elektronikom je zaptiveno i otporno na prašinu. Kapacitivne nivoprekidače sa sondom u obliku šipke moguće je ugraditi vertikalno ili horizontalno sa dužinom sonde od 200mm do 2000mm...
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE NIVO PREKIDAČA
Radni napon:
220V ili 24V , 50Hz
Instalisana snaga:
8V
Struja preklapanja:
5A
Mehanička zaštita:
IP 54

Instalisanje se vrši horizontalno i/ili vertikalno u zavisnosti od oblika i dimenzija
prostora gde se instališe. U zavisnosti od tehnoloških zahteva
oblik sonde se može prilagoditi konkretnoj primeni.

Nivoprekidači se ugrađuju kao gornji i/ili donji granični prekidači za kontrolu popunjenosti silo ćelija, usipnih koševa vaga pakerica, komora za odlaganje brašna, ili raznih skladištnih prostora kako zrnaste tako i praškaste materijale gde je važna kontrola donje i/ili gornje
granice popunjenosti..
Radio frekventni graničnik nivoa RFG može se priključiti u postojeće sisteme automatskog upravljanja transportnim linijama i proizvodnim procesima. U zavisnosti od tehnoloških potreba može se izvršiti spajanje postojeće svetlosne i zvučne signalizacije kao informaciju o graničnom nivou popunjenosti. Delovi radio frekventnog graničnika su izrađeni od materijala otpornih na prašinu, a elektronika je zaštićena u
zaptivenom kućištu.